menu close menu

Takimi dhe darka me lexuesit dhe ndihmësit për kungim të besimtarëve, 19 tetor 2014