menu close menu

Leximet e së dielës

Java e dytë e krezhmeve E diela – A

Leximi i parë (Zan, 1-4) Thirrja e Abramit, atit të popullit të Hyjit. Lexim prej Librit të Zanafillës Zoti i tha Abrahamit: “Dil prej vendit tënd dhe prej vëllazërisë sate, e prej shtëpisë së babait tënd në drejtim të një vendi që do të ta tregoj. Prej teje do të bëj një popull të madh […]

read more

KRESHMET – JAVA E PARË E KRESHMEVE E DIEL (A)

Leximi i parë (Zan 2, 7-9; 3, 1-7) Krijimi i njerëzve të parë dhe mëkati i tyre. Lexim prej librit të Zanafillës Hyji bëri kupën e qiellit dhe i ndau ujërat që ishin nën kupën e qiellit prej atyre që ishin përmbi kupën e qiellit. Dhe u bë ashtu. Hyji e quajti kupën e qiellit […]

read more

KRESHMET – E MËRKURA E PËRHIME

Leximi i parë (Jl 2, 12-18) Shqyeni zemrat e jo petkat. Lexim prej librit të Joelit profet Kështu thotë Zoti:  “Që tani ‑ është fjala e Zotit ‑ kthehuni me gjithë zemër kah unë,  me agjërim, me vaj e dënesje!  Shqyeni zemrat e jo petkat,  kthehuni kah Zoti Hyji i juaj,  sepse është i butë […]

read more

JAVA E VII GJATË VITIT A

| Kommentare deaktiviert für JAVA E VII GJATË VITIT A

Leximi i parë (Lev 19, 1. 2. 17-18) Duaje të afërmin tënd porsi vetveten Lexim prej Librit të Levetikut Zoti foli me Moisiun e tha: “Fol me mbarë bashkësinë izraelase e thuaju: Jini të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë, Zoti, Hyji juaj! Mos e urre në zemrën tënde vëllanë tënd. E ke detyrë ta […]

read more

JAVA E VI GJATË VITI A

Leximi i parë (Sir 15, 15-20) Zoti nuk i urdhëroj askujt të jetë i paudhë. Lexim prej Librit të Siracidit Nëse do t`i mbash urdhërimet edhe ato të ruajnë ; nëse ke besim në Të, Ai t`i vuri përpara ujin e zjarrin, ku të duash, shtrije dorën tënde ! Përpara njeriut është jeta e vdekja, e mira […]

read more

Java e V Gjatë Vitit A

Leximi i parë (Is 58,7- 10) Drita jote do të shndritë porsi mesdita Lexim prej Librit të Isaisë profet Kështu thotë Zoti :` ndaje bukën tënde me të uriturin, pranoje në shtëpinë tënde skamnorët e të pashtëpitë? Kur ta shohësh të zhveshurin, vishe dhe mos e përbuz farefisin tënd. Atëherë do të zbardhë porsi agimi […]

read more

Java e IV Viti A

Leximi parë (Sof 2, 3; 3, 12- 13) Do të bëj në mjedisin tënd të qëndroj populli i përvuajtur e i varfër. Lexin prej Librit të Sofonisë profet Kërkojeni Zotin, të gjithë ju, të përvuajturit e tokës, ju që i kryeni urdhërimet e tij! Kërkoni drejtësinë, kërkoni butësinë, që disi të mund të fshiheni Ditën […]

read more

Java III Gjatë Vitit (A)

Leximi i parë ( Is 8, 23: 9, 1-3) Populli që ecte në errësirë, pa një dritë të madhe Lexim prej Librit të Isaisë profet Në kohën e kaluar e përbuzi tokën e Zabulonit e tokën e Neftaliut, por në kohën e fundit do ta bëjë të lavdishme udhën përgjatë detit, përtej Jordanit, Galilenë pagane. […]

read more

E DIELA E DYTË PAS KRISHTLINDJES

Leximi i parë  (Sir 24, 1-4.12-16) Urtia e Zotit erdhi për të banuar në popullin e zgjedhur. Lexim prej Librit të Siracidit Urtia lëvdon vetveten, në Hyjin e gjen nderin dhe do të mburret në mes të popullit të vet, në bashkim të Tejetlartit do ta çelë gojën dhe lëvdohet në praninë e tij:  lartësohet […]

read more

Krishtlindje (25.12)

Leximi i parë (Is 52, 7-10) Të gjitha viset e tokës do ta shohin shpëtimin e Hyjit tonë. Lexim prej librit të Isaisë profet Sa të bukura janë mbi male këmbët e kasnecit që sjell lajmnin e mirë të paqes, që sjell lajm të mirë, që shpall shëlbimin që i thotë Sionit: `Zoti yt mbretëron!`Dëgjo! […]

read more

Nata e Krishtlindjes (24.12)

Leximi i parë (Is 9, 1-3.5-6) Na u dhuruar një djalë. Lexim prej librit të Isaisë profet Populli që ecte në errësirë, pa një dritë të madhe; për banorët, që jetonin në krahinën e hijes së vdekjes, zbardhi për ta drita plot shkëlqim. Ti e shtove gëzimin, e madhërove harenë; ata gëzohen në praninë tënde […]

read more

JAVA E KARTËT ARDHJES E DIELË – A

Leximi i parë (Is 7,10-14) Ja, virgjëra do të ngjizë e do të lindë një djalë. Lexim prej librit të Isaisë profet Në ato ditë, Zoti iu drejtua Akazit e i tha: „Kërkoje prej Zotit, Hyjit tënd, një shenjë të mrekullueshme për ty qoftë në thellësinë e Nëntokës qoftë në lartësinë në qiell.“Akazi përgjigji: „Jo, […]

read more