menu close menu

MOTRAT

Motrat Bijat e Dashurisë Hyjnore

 

Themelimi i Kongregatës

motrat„Kongregata Bijat e Dashurisë Hyjnore u themelua nga nëna Franciska Lechner në Vjenë të Austrisë më 21 nëntor 1868, në festën e Paraqitjes së Zojës (dmth. 144 vjet më parë). Si çdo themelues edhe themeluesja ka pasur vështirësitë e veta në proçesin e themelimit të Kongregatës, por atë që Zoti e kishte mbjellur në shpirtin e saj që nga fëmijëria ajo u mundua ta rrisë e zhvillojë me anë të fesë, dhe kështu dëshira për t’ju kushtuar Zotit dhe të varfërve u bë realitet. Më 5 nëntor të vitit 1880 u miratua statuti i Kongregatës nga arqipeshkvi i Vjenës. Më 26 korrik 1884 me dekretin papnor u miratuan përkohësisht qëllimet e Kongregatës dhe u lejua statuti. Më 18 gusht 1897 u miratua përfundimisht Kongregata e Bijave të Dashurisë Hyjnore. Qëllimi i Kongregatës ishte të ndihmojë vajzat e varfëra (që në atë kohë vinin në qytet dhe nuk kishin mbështetje), në edukim dhe arsimim, duke bërë të dukshme dashurinë e Zotit ndër njerëz për shpëtimin e shpirtërave. Jemi Kongregatë e hapur për nevojat e Kishës, me anë të apostullatit tonë shoqëror, edukativ dhe baritor. Sipas statistikës së Kongregatës jemi 1200 anëtare të Kongregatës (të ndara në 12 provinca dhe një nën province) që veprojmë në Europë, në Amerikën Veriore, Jugore dhe në Afrikë.

Motoja jonë është “Gjithçka për Zotin, për të varfërit dhe për Kongregatën”.

 

Aktualizimi i karizmës së nënë Franciska Lechner në realitetin e sotëm

„Duke patur parasysh qëllimin e Themelueses për këtë Kongregatë dhe realitetin e sotëm, mund të themi se karizma jonë  përputhet plotësisht me nevojat e Kishës dhe shoqërisë në të cilën jetojmë. Ajo dëshironte që ne si Bija të Dashurisë Hyjnore, këtë dashuri që e marrim nga Zoti-Trini, burim i pashtershëm dashurie, tu dhurojmë të tjerëve. E kjo vihet në veprim me anë të mjeteve të ndryshme, veprimtarive dhe aktiviteteve. Pra këtë edhe ne e aktualizojmë me apostullatin tonë shoqërorë, edukativ dhe baritorë, sipas nevojave të Kishës e shoqërisë sonë shqiptare, e cila ka nevojë për nxitje dhe shpresë. Ne si Bija të Dashurisë Hyjnore që veprojmë në Kosovë, Shqipëri dhe Zvicër, në çdo veprimtari që bëjmë mundohemi që si Themeluesja jonë ta bëjmë të dukshme dashurinë e Zotit në tokë“.

Prania e motrave Bijat e Dashurisë Hyjnore në trojet shqiptare

Veprimtaria e motrave tona ndër shqiptarë ka filluar në vitin 1961 në Kosovë, ku tani për tani kemi tri bashkësi: në Binçë, Ferizaj dhe Doblibare dhe 5 bashkësi në Shqipëri. Aty motrat merren me katekizëm, përgatitje liturgjike,vizita nëpër familje, vizita tek të vetmuarit dhe të sëmurët, kopështe për fëmijë, menca në Laç ku çdo ditë ushqehen rreth 60 veta të cilëve u mungojnë edhe gjërat më elementare për jetë. Vlen për tu theksuar se motrat tona që nga viti 1969 e deri me sot vazhdojnë punën e tyre në ambulance në Binqë, ku nuk mund të mos  e kujtojmë punën dhe angazhimin e madh të motrave në periudhën e helmimeve të nxënësve nëpër shkolla. Pas rënies së komunizmit ( ardhjes së lirisë së fesë) në Shqipëri, Bijat e Dashurisë Hyjnore tregojnë gatishmërinë e tyre për nevojat e Kishës dhe në vitin 1991 vijnë në Laç të Kurbinit në mënyrë vullnetare tri motrat e para, ku fillojnë punën në kushte jashtzakonisht të vështira. Pas ardhjës së motrave në Shqipëri, u hapen dy bashkësi formimi (për kandidate dhe novice) në Shkodër, një mundësi e mirë që kandidatet e reja që përgatitën për jetën rregulltare shkollën dhe formimin e duhur ta bëjnë në gjuhën shqipe.

Ardhja dhe puna e motrave në Zvicër

Veprimtaria jonë është e shtrirë edhe ndër shqiptarët që ndodhen jashtë vendit. Motrat e para që kanë ardhur këtu në Zvicër me 04 tetor të vitit 2001 janë motër Violeta Kola dhe motër Mrikë Sabedini, të cilat kanë shërbyer në të gjitha ato vende ku është kremtuar mesha në gjuhën Shqipe. Pastaj në vitin 2003 me themelimin e misionit në Sirnach, kanë ardhur edhe motër Klementina Augustini dhe motër Florije Azizi. Në vitin 2008 kthehet m. Florija me shërbim në Shkodër dhe zëvendësohet nga moter Valdete Daka. Në vitin 2011 bëhet ndërrimi i motrave edhe në Luzern, në Shqipëri shkon m. Violeta të cilën e zëvëndëson moter Valbone Hajdari. Motrat në mision zhvillojnë aktivitete të ndryshme, ato merren kryesisht me katekizëm, animim liturgjik, apostullat, takime të rregullta me gra, vajza, përgatitjen e ministrantëve, e punë tjera që kërkon Kisha e veprimtaria ungjillëzuese.